Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 419/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 419/18

Data 22 października 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 419/18


OGŁOSZENIE

 

            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 419/18 toczy się postępowanie z wniosku  Jana Cymba o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonych w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów, powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 87 o pow. 0,8200 ha, nr 100 o pow.  0,7200 ha, nr 884/1 o pow. 0,5300 ha dla których to ruchomości nie są urządzone księgi wieczyste ani Zbiór Dokumentów.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowanej, a w szczególności następców prawnych  Kazmierza Cymba, Alfreda vel Floriana Cymba i Adolfa Cymba, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości,  bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności,  jeśli zostanie ono udowodnione.