Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 494/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 494/18

Sygn. akt I Ns 494/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  494/18  toczy się postępowanie z wniosku  Małgorzaty Welsz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w Zegartowicach gmina Imielno, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki  nr  351, 429 i 432  o pow.  3  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Witold Jankiewicz. Nieruchomość ta pochodzi z rozparcelowanego majątku Zegartowice Zachodnie. 

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska