Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Co 593/18
Ogłoszenie w sprawie I Co 593/18

Data 1 października 2018r.

 

Sygn. akt I Co 593/18

 

 

 

O G Ł O S Z E N I  E

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Wilk pracownika Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie dłużnika: Stanisława Maja  ostatnio stale zamieszkałego  27-640 Klimontów, ul. Ogrodowa 12

w sprawie

z wniosku   Grupa PSB  Handel SA w Wełczu

z udziałem  Stanisława Maja

o ustanowienie kuratora dla dłużnika

 

Wniosek  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.