Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 138/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 138/18

Sygn. akt I Ns 138/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  138/18  toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Saładyka  o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w  miejscowości Osowa gmina Sobków, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki  nr  96 i 97 o pow.  1.30  ha.

W ewidencji gruntów jako właścicielka wskazanej nieruchomością ujawniona jest Leokadia Grabalska c. Szczepana i Franciszki.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a w szczególności spadkobierców po Leokadii Grabalskiej,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska