Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 425/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 425/18

Sygn. akt I Ns 425/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  425/18 toczy się postępowanie z wniosku  Marka Mazura i Małgorzaty Mazur o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w Bocheńcu gmina Małogoszcz, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  2276  o pow.  0.59  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Stanisław Żaliński s. Wincentego.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a w szczególności spadkobierców po Stanisławie Żalińskim,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska