Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 269/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 269/18

Data 3 września 2018r.

 Sygn. akt I Ns 269/18

 

OGŁOSZENIE

 

             W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 269/18 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Staszowskiego  o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego. 

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Nawarzyce,  gmina Wodzisław,  powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 604 o powierzchni 1,05 ha. Dla nieruchomości tej nie ma urządzonej ksiegi wieczystej ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów. Nieruchomość w/w  była wcześniej w posiadaniu Wojciecha i Tekli małż. Kozieł.

 

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Wojciecha i tekli małż. Kozieł aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności,  jeśli zostanie ono udowodnione.