Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 160/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 160/18

Sygn. akt I Ns 160/18

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  160/18 toczy się postępowanie z wniosku  o stwierdzenie nabycia spadku po  Grażynie Teresie Pietras zd. Wojtasik c. Władysława i Heleny zmarłej dnia 4 lutego  2017 roku w Wodzisławiu i tam stale zamieszkałej. Zmarła pozostawiła męża Stanisława Pietrasa oraz córkę Justynę Zmorzyńską i syna Mariusza Pietrasa, którzy odrzucili spadek  Zmarła nie pozostawiła testamentu. W skład spadku wchodzą długi spadkowe w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby,  a szczególności wszystkich spadkobierców   Grażynie Pietras, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci  w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.