Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Podstawa prawna
Status prawny

 

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jędrzejowie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407).


Sąd Rejonowy w Jędrzejowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.Nr 78, poz. 483).

 

Sposób organizacji Sądu Rejonowego w Jędrzejowie regulują w szczególności:

 

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.2013.69),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.