Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/18

Sygn. akt I Ns 75/18                                                             Jędrzejów, dnia 05.04.2017r

 

OGŁOSZENIE

            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 75/18  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie  Olszak,  Janie  Olszaku i Maranie  Olszaku zmarłych  w  miejscowości Mzurowa, którzy pozostawił spadek w postaci gospodarstwa  rolnego w  miejscowości Mzurowa,

        Wzywa się wszystkich zainteresowanych  aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.