Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 50/16
Ogłoszenie w sprawie I Ns 50/16

Sygn. Akt I Ns 50/16

 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 50/16 toczy się postępowanie z wniosku  Shulamit Klajman o stwierdzenie nabycia spadku po  Josce Szterfeld zmarłym dnia  28 stycznia 1931 roku w  Jędrzejowie ostatnio stale zamieszkałym   w   Skroniowie. Zmarł  on jako  wdowiec, pozostawił  dzieci Abrahama Romana Szternfelda, Szaję Samka (Jeszejahu) Szternfelda, Nusyna (Natana) Pinkusa Szternfelda, Jachwetę Razulę  Klajnman zd. Szternfeld, Ajdę Rubinek zd. Szternfeld i Rudlę Peslę Szternfeld – Szpiro, którzy nie żyją.

W skład spadku wchodzi  nieruchomość położona w  Skroniowie, objęta księgą wieczystą „Dobra Ziemskie Skroniów” ks. 216. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby,  a szczególności wszystkich spadkobierców po Josce Szterfeld i jego dzieciach, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci  w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

    

     SSR Katarzyna Wysoczyńska