Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/18

Data 16 marca 2018r.

 

Sygn. akt I Ns 26/18

 

OGŁOSZENIE

          W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 26/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Rokickiego o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Mariannie Rokickiej, po  Cecyli Elżbiecie Rokickiej po Edwardzie Józefie Rokickim.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Józefa Janus s. Stanisława i Katarzyny zmarłego w dniu 14.10.1999 roku w miejscowości Szałas, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i udowodnili swoje prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.