Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (Adm. 26-41/16)
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (Adm. 26-41/16)

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164-j.t.) uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 101a w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 5/ZP-UR/16 na dostawę energii elektrycznej do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Oznaczenie postępowania : Adm. 26-34/16.

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze
 plik pdf