Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umowy ramowej nr 15/ZP-UR/2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umowy ramowej nr 15/ZP-UR/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 101 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 15/ZP-UR/2015 na "Dostawę komputerów, monitorów oraz wokand na rzecz sądów powszechnych" z dnia 23 listopada 2015 roku dot. dostawy do budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Oznaczenie postępowania : Adm. 26-34/16.

Treść zawiadomienia