Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Mediacje arrow Mediatorzy w sprawach cywilnych
Mediatorzy w sprawach cywilnych

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych.

 

Przepisy o mediacji w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

W odróżnieniu od mediacji w sprawach karnych oraz z sprawach rozpatrywanych na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Zgodnie bowiem z k.p.c. (art. 1832 § 3). organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego.

Lista mediatorów w sprawach cywilnych: źródło www.kielce.so.gov.pl

 Dokumentacja: Pobierz plik

Kwestionariusz osobowy
 plik pdf

Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych plik pdf