Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 101 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 4/ZP-UR/2014, zawartej w dniu 07 listopada 2014 roku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Oznaczenie postępowania : Adm. 350-25/14.

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze
 plik pdf