Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na stanowisko stażysty w Wydziale I Cywilnym - wynik
Konkurs na stanowisko stażysty w Wydziale I Cywilnym - wynik

 

 
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko urzędnicze (umowa na zastępstwo)
w pionie cywilnym – stażysty w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Kd – 110 – 3/13

 

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty do wydziałów orzeczniczych – Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

       Dyrektor Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2008r., Nr 21, poz. 129 z późn. zm.) informuje, iż Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wybrała następującą osobę:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Wynik z drugiej części

Wynik z trzeciej części

Średnia ocena
w skali punktowej

1.

Agnieszka Olszewska

8,5 pkt

10 pkt

9,25 pkt

 

 

Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej kandydatów z uwagi na fakt, iż do konkursu wpłynęły dwie oferty kandydatów, z czego jedna z ofert została odrzucona.