Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności
Nowości w serwisie

 

 
Dzień wolny od pracy - 10.11.2017 r.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 74
28-300 Jędrzejów

tel: (41) 386-14-41
NIP: 656-14-75-169

Informacja

- dzień 10 listopada 2017 roku został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy. 
 
Dzień wolny od pracy - 14.08.2017 r.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 74
28-300 Jędrzejów

tel: (41) 386-14-41
NIP: 656-14-75-169

Informacja

- dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy
- dzień 26 sierpień 2017 roku  (sobota) został ustalony dniem pracującym
dla pracowników Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.
 
Ogłoszenie o Zbędnych Składnikach Rzeczowych Majątku Ruchomego

OgłoszeniE o zbędnych składnikach rzeczowych

majątku ruchomego Sądu Rejonowego w jędrzejowie

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

2017-06-22

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017.729) Sąd Rejonowy w Jędrzejowie informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny posiadanych  zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Szczegółowe dane w załączniku.

Czytaj całość »
 
ZARZĄDZENIE NR 2/2017

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

z dnia 01 czerwca 2017 roku.

w spraie ustalenia dnia 16 czerwca 2017 r.
dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

Czytaj całość »
 
Komunikat Rzecznika Pracowego SO Kielce

KOMUNIKAT

 

     W wykonaniu Uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sądów Okręgowych z dnia 20 marca 2017 roku, zostaną zwołane w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach zebrania sędziów tych sądów celem wyboru przedstawicieli do udziału w pracach Forum przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

     Przedmiotowe zebrania nie stanowią formy jakiegokolwiek protestu lecz zmierzają do aktywizacji środowiska sędziowskiego w obliczu planowanych zmian w organach wymiaru sprawiedliwości oraz włączenia się sędziów w dyskusję nad przyjmowanymi projektami zmian.

     Przeprowadzenie zebrań nie wpłynie na terminowość rozpoznawania spraw w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 

SSO Monika Gądek-Tamborska

SSO Jan Klocek

Rzecznicy Prasowi
Sądu Okręgowego w Kielcach

 
Dzień wolny od pracy - 02.05.2017 r.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 74
28-300 Jędrzejów

tel: (41) 386-14-41
NIP: 656-14-75-169

Informacja

- dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy
- dzień 13 maja 2017 roku  (sobota) został ustalony dniem pracującym
dla pracowników Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.
 
Oświadczenie oraz sprawozdanie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

Oświadczenie oraz sprawozdanie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

Oświadczenie                                                                                                        

Sprawozdanie                                                                                                       

 

 

 

 
Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

   W organizowanym w dniach 20-25 lutego 2017r.  „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury pełnić będą  w siedzibie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie następujący pracownicy  -  zgodnie z poniższym grafikiem:

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejopnowego w Jędrzejowie na 2017 rok

Plan działalności Sądu Rejopnowego w Jędrzejowie na 2017 rok