Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w roku 2019

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

Plan
 plik pdf


 
Zapytanie ofertowe na Usługę sprzątania pomieszczeń w budynku SR w Jędrzejowie
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie   o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych”
na usługę:
USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W  BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W JĘDRZEJOWIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 74 ORAZ TERENU WOKÓL BUDYNKU
Czytaj całość »
 
Świadczenie usługi w zakresie całodobowej stałej ochrony na 2019 r.

Świadczenie usługi w zakresie całodobowej stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej oraz konwojowania wartości pieniężnych dla Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

Czytaj całość »
 
Zapytanie ofertowe na usługę malowania pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie   o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych”
na usługę:
MALOWANIA POMIESZCZEŃ W  BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W JĘDRZEJOWIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 74
Czytaj całość »
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w roku 2018

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

Plan
 plik pdf


 
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie oraz terenu wokół
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie oraz terenu wokół
Czytaj całość »
 
Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony dla Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
Świadczenie usługi w zakresie całodobowej ochrony dla Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
Czytaj całość »
 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (Adm. 26-41/16)

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164-j.t.) uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 101a w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 5/ZP-UR/16 na dostawę energii elektrycznej do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Oznaczenie postępowania : Adm. 26-34/16.

Czytaj całość »
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umowy ramowej nr 15/ZP-UR/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 101 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 15/ZP-UR/2015 na "Dostawę komputerów, monitorów oraz wokand na rzecz sądów powszechnych" z dnia 23 listopada 2015 roku dot. dostawy do budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Oznaczenie postępowania : Adm. 26-34/16.

Czytaj całość »
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umowy ramowej nr 19/ZP-UR/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 101 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej do umowy ramowej nr 19/ZP-UR/2015 w części 2 na "Dostawę przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych"  dot. dostawy do budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Oznaczenie postępowania : Adm. 26-10/16.

Czytaj całość »