Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 494/18

Sygn. akt I Ns 494/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  494/18  toczy się postępowanie z wniosku  Małgorzaty Welsz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w Zegartowicach gmina Imielno, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki  nr  351, 429 i 432  o pow.  3  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Witold Jankiewicz. Nieruchomość ta pochodzi z rozparcelowanego majątku Zegartowice Zachodnie. 

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 200/18

Jędrzejów, dn. 22 października 2018r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 200/18 toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Górskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w Jaronowicach gmina Nagłowice oznaczonej  jako działki numer 47 o powierzchni  0,11 ha, numer 209 o powierzchni 0,2100 ha, numer 264 o powierzchni 0,0900 ha

Poprzednimi władającymi przedmiotową nieruchomością byli Władysław i Maria małż. Wypych. Obecnie działka pozostaje we władaniu Bożeny i Zygmunta małż. Górskich.  

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa do wskazanej   nieruchomości, a w szczególności spadkobierców właścicieli  przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Marta Rzeźnicka

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/12

Sygn. akt I Ns 799/12                                          Jędrzejów dnia 1 czerwca 2017 r.   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 799/12 toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na złożenie dowodu rzeczowego do depozytu sądowego.

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione w szczególności spadkobierców Ryszarda Skrobota do odbioru depozytu sądowego w postaci kłódki z kluczem zabezpieczonej w toku postępowania karnego Ds. 1401/97, gdyż inaczej depozyt ten zostanie zlikwidowany po upływie 3 lat od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

 
Postanowienie I Co 502/16

Treść Postanowienia w sprawie I Co 502/16

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 104/2016

Jędrzejów dnia 09.08.2016r.

Informatyk tut. Sądu

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Karoliny Latkowskiej i Mateusza Latkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Latkowskim INs 104/16 – poniżej zamieszczenia wyciąg z postanowienia z dnia 10.03.2016r. w sprawie I Ns 104/2016

                                                                                                                      

 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 26 z 26