Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 425/18

Sygn. akt I Ns 425/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  425/18 toczy się postępowanie z wniosku  Marka Mazura i Małgorzaty Mazur o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy  nieruchomości położonej w Bocheńcu gmina Małogoszcz, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  2276  o pow.  0.59  ha.

W ewidencji gruntów jako władający wskazaną nieruchomością ujawniony jest Stanisław Żaliński s. Wincentego.

Wzywa się  wszystkie zainteresowane osoby roszczące sobie prawa  co do własności do wskazanej    nieruchomości, a w szczególności spadkobierców po Stanisławie Żalińskim,   aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem jeżeli nikt w tym terminie się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się nie wykaże swych praw Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

    

 

   SSR Katarzyna Wysoczyńska

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 269/18

Data 3 września 2018r.

 Sygn. akt I Ns 269/18

 

OGŁOSZENIE

 

             W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 269/18 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Staszowskiego  o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego. 

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Nawarzyce,  gmina Wodzisław,  powiat Jędrzejowski, województwo Świętokrzyskie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 604 o powierzchni 1,05 ha. Dla nieruchomości tej nie ma urządzonej ksiegi wieczystej ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów. Nieruchomość w/w  była wcześniej w posiadaniu Wojciecha i Tekli małż. Kozieł.

 

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Wojciecha i tekli małż. Kozieł aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności,  jeśli zostanie ono udowodnione.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 346/17

Sygn. akt I Ns 346/17                                                             Jędrzejów, dnia 29.08.2018r

 

 

OGŁOSZENIE

 

       Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie (sygn. akt 346/17) z wniosku Wandy Dziopa o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Wrzosek c. Stanisława i Bronisławy  zmarłej w dniu 19 kwietnia 2017 roku  w Jędrzejowie ostatnio stale zamieszkałej w Jędrzejowie. Sąd wzywa wszystkich jej spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i wykazali swoje prawa.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie spadku, przez osoby które prawa swe wykażą. 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 160/18

Sygn. akt I Ns 160/18

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w sprawie I Ns  160/18 toczy się postępowanie z wniosku  o stwierdzenie nabycia spadku po  Grażynie Teresie Pietras zd. Wojtasik c. Władysława i Heleny zmarłej dnia 4 lutego  2017 roku w Wodzisławiu i tam stale zamieszkałej. Zmarła pozostawiła męża Stanisława Pietrasa oraz córkę Justynę Zmorzyńską i syna Mariusza Pietrasa, którzy odrzucili spadek  Zmarła nie pozostawiła testamentu. W skład spadku wchodzą długi spadkowe w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”.

Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby,  a szczególności wszystkich spadkobierców   Grażynie Pietras, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci  w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/12

Sygn. akt I Ns 799/12                                          Jędrzejów dnia 1 czerwca 2017 r.   

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


            W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale  Cywilnym w sprawie I Ns 799/12 toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na złożenie dowodu rzeczowego do depozytu sądowego.

Wzywa się wszystkie osoby uprawnione w szczególności spadkobierców Ryszarda Skrobota do odbioru depozytu sądowego w postaci kłódki z kluczem zabezpieczonej w toku postępowania karnego Ds. 1401/97, gdyż inaczej depozyt ten zostanie zlikwidowany po upływie 3 lat od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

 
Postanowienie I Co 502/16

Treść Postanowienia w sprawie I Co 502/16

                                                                                                                      

 

 

 

 
Ogłoszenie w sprawie I Ns 104/2016

Jędrzejów dnia 09.08.2016r.

Informatyk tut. Sądu

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Karoliny Latkowskiej i Mateusza Latkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Latkowskim INs 104/16 – poniżej zamieszczenia wyciąg z postanowienia z dnia 10.03.2016r. w sprawie I Ns 104/2016

                                                                                                                      

 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 28 z 28